Privacyverklaring en AVG-conformiteit

Wij nemen de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij streven ernaar om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens die door u vrijwillig worden verstrekt. Dit zijn onder meer uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere relevante gegevens zijn die nodig is voor het verzorgen van de diensten die u gevraagd heeft te verzorgen.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, zoals het leveren van onze diensten en het beantwoorden van uw vragen.

 

We zullen uw gegevens niet delen, verkopen of verhuren aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij vereist door de wet.

Beveiliging van gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We bewaren uw gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met onze interne bewaartermijnen en wettelijke verplichtingen.

Toegang tot uw gegevens en uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben, om deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Als u vragen heeft over hoe we uw gegevens gebruiken, neem dan contact met ons op via.
Raadpleeg onze algemene voorwaarden voor meer informatie.

Hoe kan ik u helpen?

  Ik ben

  Naam (verplicht)

  E-mailadres (verplicht) :

  Telefoonnummer :

  Adres :

  Postcode :

  Stad :
  Onderwerp :

  Waarmee kan ik je helpen?